Oferta

Oferujemy usługi w zakresie opracowań:
   1. Projekty budowlane, wykonawcze, powykonawcze i zamienne
   2. Projekty gotowe i adaptacje projektów gotowych
   3. Inwentaryzacje architektoniczno- budowlane i branżowe
   4. Wyodrębnianie lokali
   5. Komputerowe opracowania graficzne, w tym wizualizacje projektowanych obiektów
   6. Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących, zmiany sposobu użytkowania budynków istniejących

Obraz

BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE

Dom to miejsce, gdzie chcemy czuć się komfortowo i bezpiecznie.

Zawiera strefy wspólnego czasu z rodziną, pracy i odpoczynku.
Rozmieszczenie pomieszczeń w budynku powinno ułatwić zmagania z codziennymi potrzebami i obowiązkami. W naszych projektach  zawsze słuchamy głosu Inwestora i razem opracowujemy połączenie tych stref.

Obraz

BUDYNKI GOSPODARCZE

Czas wolny, ogród,  majsterkowanie, oznacza potrzebę budowy budynku gospodarczego.
Projektujemy budynki gospodarcze
o różnych funkcjach w zależności od potrzeb Inwestora.
Bardzo ważne jest zachowanie charakteru istniejącej zabudowy, dlatego też zawsze na ile jest to możliwe, dopasowujemy je formą i materiałem z głównym budynkiem na działce.

Obraz

BUDYNKI USŁUGOWE

Budynek usługowy to przestrzeń dla poszczególnego klienta, dlatego też oddanie charakteru firmy w formie budynku jest tak ważne.

Jednocześnie budynek ma być funkcjonalny dla pracowników, ekonomiczny w wykonawstwie oraz użytkowaniu.
W naszych projektach zawsze pracujemy nad spełnieniem tych podstawowych wymogów.
Obraz

BUDYNKI WIELORODZINNE I INNE

Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki produkcyjne, magazynowe
i inne.
W naszym portfolio znalazły swoje miejsce m.in. duże budynki magazynowe
i magazynowo- produkcyjne.